Terms & Conditions

Общи условия

Общи условия

 

Използвайки този сайт, Вие приемате и се съгласявате с общите условия на търговеца за ползването на електронния магазин www.start-all.bg!

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Търговецът Старт-Ал ЕООД предоставя услуги на клиентите си посредством интернет магазин www.start-all.bg Тези условия обвързват всички потребители на онлайн магазина.

Този уеб сайт (www.start-all.bg ) и цялото му съдържание (изображения, видеа, програмен код и всяка свързана информация и съдържание) са собственост на Старт-Ал ЕООД, ЕИК: 205606598, ДДС номер:BG205606598 със седалище и адрес на управление град София 1404, жк Стрелбище бл,61.

Целта на настоящите общи условия е да фиксира отношенията между Старт-Ал ЕООД (занапред наричан „Търговец“) и всички физически или юридически лица (занапред наричани „Клиенти“), които искат да закупят продукти, предлагани в онлайн магазина www.start-all.bg.

Този документ определя общите условия, при които потребителят може да използва интернет страницата / съдържането на сайта, в случай когато не е налично друго валидно споразумение между търговеца и потребителя.

Старт-Ал ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в Сайта и във всеки момент на потвърждение от страна на клиента, че приема условията той е приел актуалните такива.

Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

ЦЕНИ

Цените посочени в сайта не включват транспортиране до адрес на клиентът. Транспортът се заплаща допълнително от клиента, като конкретната цена за транспорт е посочена и може да се провери в сайта на куриера.

Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на сайта.

ЛИЧНИ ДАННИ

Търговецът гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите общите условия. Търговецът защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите общи условия, търговецът може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговецът, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите общи условия и на основание промени в законодателството..

ДОСТАВКА

При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА /КЛИЕНТА

Потребителят има право да върне закупен от него продукт от интернет магазина в срок от четиринадесет работни дни от получаване на доставката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, със съпровождаща я документация и принадлежности и в добър търговски вид. В този случай клиента има право да получи обратно заплатената от него сума за продуктите, поръчани чрез сайта на търговеца. За да бъде върнат, закупеният продукт следва да бъде в изряден търговски вид, без каквито и да било следи от механични и/или други въздействия (удари, пукнатини, драскотини, олющване и др.) и със запазена цялост на опаковката, като върнатата стока следва да е в пълен комплект с придружаващите я принадлежности и документи, ако има такива. Връщането на стоката в такива случаи е за сметка на потребителя.

Да осигури възможност за получаване на стоката при нейната досатвака. Ако клиента не осигури възможност за получаване на стоката на посочения адрес, то търговецът се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка повторно. Последващите разходи за доставка ще са за сметка на потребителя и се заплащат отделно.

Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

В случай, че клиента получи стоката във вид несъответстващ на договора за продажба и търговецът е доставил друга стока различна от поръчаната, то в първия случай търговецът ще я приведе в съответствие с договора, а ако това е невъзможно ще я замени с друга за негова сметка и при съгласие от страна на потребителя или ако това не е възможно ще възстанови парите на клиента.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

Клиент, поръчал продукт/и през сайта на търговеца и получил същите по пощата, с куриер или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката или част от нея, след като вече тя му е доставена, само в следните случаи:

Съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, клиента има право да се откаже от получената стока в срок от 14 работни дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка.

Клиентът е длъжен да съхранява получените от Търговеца стоки и да се грижи за тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително УСЛОВИЕ е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката, както и придружени с касов бон. Продуктите трябва да отговарят задължително на вида, в който клиента ги е получил. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия.

При връщане на закупена стока по желание на клиента, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи за изпращането и застраховката са за сметка на клиента и не се възстановяват.

Ако има несъответствие между поръчаните от вас продукти, в рамките на 14 дни от датата на закупуване можете да върнете или замените неизползваната стока.

ВАЖНО: За артикули, които са монтирани и изпробвани на автомобили, не подлежат на връщане или замяна!!!

В случай на фабричен дефект, установен след получаването на продукта, клиентът го връща за сметка на търговеца и му се изпраща същия, а при липса на такъв - равностоен на закупения продукт. Замяната се съгласува с клиента, а при несъгласие за замяна на клиента се възстановява заплатената сума не по-късно от 30 дни, считано от датата на рекламацията. В този случай транспортните разходи са за сметка на търговеца.

Ако при получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай незабавно се свържете с търговеца или откажете да приемете стоката. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията и застраховката няма да бъдат уважени. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.

Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания от Закона за задълженията и договорите и Закона за защита на потребителите.

Потребителят се задължава:

Да предостави коректна информация при регистрацията, информация за издаване на отчетен документ и адрес за получаване на поръчаните артикули.

Да заплати цената на поръчаните стоки.

Да заплати разходите по доставката.

За да упражни това право на отказ е необходимо потребителят да се свърже с търговеца на телефон, посочен в сайта, където е направил поръчката и да предостави номер на поръчката, трите си имена и банкова сметка в Република България, по която да му бъдат преведени платените за приетата поръчка суми. Ако няма банкова сметка следва да посочи три имена и адрес за връщане на платената сума чрез пощенски запис. клиента ще бъде информиран за адреса, на който върнатите стоки следва бъдат изпратени заедно с придружаващите го документи и принадлежности.

Всички разходи, извършени от Потребител по повод осъществяване на услугата „Връщане на продукт”, свързани с връщане на закупения продукт включително, но не само стойността на транспортните и/или куриерски разходи, комисионни на банки и всички други разходи извън цената на закупения продукт, остават за сметка на клиента.

Заплатената цена на продукта ще бъде възстановена от търговеца в срок от 14 дни по банкова сметка на клиента. В случай, че клиента няма посочена банкова сметка, заплатената цена за продукта ще бъде възстановена с пощенски запис.

Потребителят няма право да:

Да копира, разпространява или ползва текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на търговеца.

Да ползва автоматизирани системи за зареждане (download) на каквато и да било информация от www.start-all.bg.

Да претоварва системата с фиктивни заявки или друга информация.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители и клиенти, независимо дали са регистрирани.

Информацията за клиенти може да бъде използвана от търговецът, освен в случай на изрично несъгласие на клиента, изпратено на следния e-mail office@start-all.bg. Търговецът събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които търговецът ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които търговецът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на търговеца

Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies).

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на търговеца, съобразно българското законодателство.

Търговецът не се задължава да поддържа наличност от всеки един артикул, който продава.

Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървърат му.

При ненавременна доставка, търговецът не дължи неустойка на клиента, а последният, от своя страна, си запазва правото да откаже поръчката.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

Търговецът не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва съдържанието от сайта.

Търговецът не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в съдържанието, които могат да доведат до вреди.

Съдебни спорове

Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между клиента и тъговеца ще бъдат разрешавани чрез преговори и по взаимно съгласие, а при непостигане на такова ще се решават от компетентния съд в Република България.

Търговецът не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

Всякакви спорове, които могат да настъпят между клиент и търговеца ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния съд в Република България, в съответствие с българското законодателство.

Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

AS-PL
POWERMAX
BOSCH
VALEO
HC CARGO
DENSO
MAGNETI MARELLI
INA
PILKINGTON